Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Ze levert schoon drinkwater in Amsterdam en omgeving en werkt daarnaast aan sterke dijken, de kwaliteit van het oppervlakte water en de zuivering van het afvalwater in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Based werkt bij Waternet mee aan het opzetten en inrichten van het team Asset Informatie Management (AIM). Dit team werkt aan het planmatig inrichten van adequate sturing op de data & informatie voor Asset Management bij Waternet. Hieronder valt het strategisch en tactisch sturen op data en informatie, het operationeel beheer, het verbeteren en het behoud van de data- en informatiekwaliteit. 

Based draagt bij aan het opstellen van beleid en beleidsstukken voor Asset Informatie Management, het opstellen van strategische stukken zoals een datastrategie, het uitvoeren van informatiebehoefte-analyses en het overzichtelijk maken van die informatiebehoeftes voor de daadwerkelijke inrichting van het data- en applicatielandschap. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er nauw wordt samengewerkt met het OTL (Object Type Library)-team. Vanuit de informatiebehoefte-analyses komen aanvullingen of aanpassingen aan de OTL naar voren. Daarnaast wordt de OTL door het AIM-team gebruikt voor de inrichting van het applicatie landschap van de organisatie, zodat Waternet beter met de juiste en gevraagde data kan gaan werken. 


Based werkt bij Waternet onder andere aan:

  • Het opzetten van een datastrategie en het uitwerken van een stappenplan om te werken naar een data gedreven organisatie;
  • Het ophalen en inventariseren van de informatiebehoefte bij de business en dit vertalen naar features, datastructuren in de OTL en functionaliteiten voor de business applicaties. Dit wordt gedaan voor de verschillende processen voor Asset Management; 
  • Het werken aan BIM-documenten voor projecten, zoals een BIM-protocol, ILS en meer. 
Waternet
Opdrachtgever
Waternet
Rol Based
Ondersteuning bij het opzetten en inrichten van het team Asset Informatie Management (AIM)
Consultant
Anouk van Otterlo
Expertise
Digitaal assetmanagement
Periode
2021 - heden
Ben jij klaar voor de next step?

Is jouw organisatie klaar voor een digitale toekomst? Take the next step met Based.
Wij gaan graag met je om de tafel.